Ýubileý medalyň gowşurylyş dabarasy

2019-njy ýylyň 11-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Koreýa Respublikasyndaky Ilçihanasynda Koreýa – Merkezi Aziýa Dostluk Assosiasiýasynyň prezidenti hanym Li Ok Rýona “Garaşsyz, Baky Bitarap Türkmenistan” ýubileý medalyň gowşurylyş dabarasy geçirildi.

Dabara, resmi wekiller hem-de Koreýa Respublikasynyň çäklerinde bilim alýan Türkmenistanyň raýatlary gatnaşdylar.

Dabaraň çäklerinde türkmen-koreý gatnaşyklaryny pugtalandyrmak üçin hanym Li Ok Rýonyň alyp barýan işleri barada bellenilip geçildi.

Hanym Li Ok Rýon Türkmenistanyň Prezidenti Hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowa çuňňur minnetdarlygyny bildirip, Türkmenistan bilen Koreýa Respublikasynyň arasynda köpugurly hyzmatdaşlygy we ony pugtalandyrmakda alnyp barylýan işlerinde rowaçlyklary arzuw etdi.