Türkmenistanyň Koreýa Respublikasyndaky Ilçihanasy Günorta Koreýanyň “KT Corporation” korporasiýasynyň ýolbaşçylary bilen duşuşygy geçirdi

2019-njy ýylyň 14-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Koreýa Respublikasyndaky Ilçihanasy Günorta Koreýanyň telekommunikasiýa ugrunda öňdebaryjy “KT Corporation” korporasiýasynyň ýolbaşçylary bilen duşuşygy geçirdi.

Duşuşygyň barşynda Türkmenistan bilen bilelikde taslamalary amala aşyrmak  we ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk bilen bagly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.