«Türkmenawtoulaglary» agentliginiň we «Hyundai Corporation» kompaniýasynyň ýolbaşçylarynyň arasynda onlaýn duşuşyk

2020-nji ýylyň 18-nji iýunyda «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň we Koreýa Respublikasynyň «Hyundai Corporation» kompaniýasynyň ýolbaşçylarynyň arasynda onlaýn duşuşyk geçirildi.

Duşuşygyň dowamynda, agzalan kompaniýanyň ulag tehnikalaryny Türkmenistana getirmek, şeýle hem Türkmenistanyň öňdebaryjy koreý awtoulag öndürijileri bilen geljekki hyzmatdaşlyk meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.