“Merkezi Aziýa-Koreýa Respublikasy Işewürler geňeşini döretmek boýunça özara düşünişmek hakynda” Ähtnamaň gol çekmek dabarasy

2020-nji ýylyň 29-njy iýunynda Ilçihana “Merkezi Aziýa-Koreýa Respublikasy Işewürler geňeşini döretmek boýunça özara düşünişmek hakynda” Ähtnamanyň gol çekmek dabarasyna gatnaşdy.

Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Söwda-senagat edaralarynyň başlyklarynyň agzalan Ähtnama gol çekmekleri onlaýn aragatnaşyk ulgamynyň ulanylmagy bilen amala aşyryldy.

Seul şäherinde gol çekiliş dabarasyna Koreýanyň halkara söwda assosiasiýasy, Koreýa Respublikasynyň DIM-niň syýasy meseleler boýunça orunbasary, Koreýa Respublikasyndaky Merkezi Aziýa ýurtlarynyň diplomatik wekilhanalarynyň ýolbaşçylary, şeýle hem Merkezi Aziýa-Koreýa Respublikasy hyzmatdaşlyk forumynyň sekretariatynyň ýolbaşçylary gatnaşdylar.