Inha uniwersitetiniň wekilleri bilen duşuşyk

2021-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda Ilçihanada Koreýanyň Inha uniwersitetiniň wekilleri bilen duşuşyk geçirildi. Duşuşygyň dowamynda Koreýanyň uniwersitetiniň we Türkmenistanyň uniwersitetleriniň arasynda hünärmenleri taýýarlamak boýunça hyzmatdaşlygyň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy.